Jonge mantelzorgers

Een jonge mantelzorger is een kind of jongere die thuis woont met iemand die langdurig ziek is, een handicap heeft of een psychische ziekte of verslaving. Het gaat om kinderen en jongeren tot ongeveer 25 jaar. Zij hoeven niet per se zelf te helpen in de verzorging. Zorgen om de zieke kan al invloed hebben op (school)prestaties en (psychische) gesteldheid nu en in hun latere leven.

Eén op de vier kinderen/jongeren groeit op in een zorgsituatie thuis. Onderzoek toont aan dat deze groep jongeren anders opgroeit en meer belasting ervaart, hetgeen een negatieve invloed kan hebben op (school)prestaties en de (psychische) gesteldheid nu en in hun latere leven. Vaak worden zij in het gehele proces van zorg, ondersteuning en informatie niet gezien als (mede)mantelzorger waardoor zij verstoken zijn van ondersteuning. Onderzoek geeft bijvoorbeeld aan dat 60% van de brussen (broers en zussen) van kinderen met een intensieve zorgvraag niet weet waar zij terecht kunnen voor ondersteuning terwijl de meerderheid daar wel behoefte aan heeft.