Respijtzorg

Respijtzorg betekent letterlijk ‘onderbreking van de zorg’. Die onderbreking kan een dag(deel) duren, maar ook een heel weekend of langer. Iemand anders neemt dan de zorg voor uw naaste over. Even er tussenuit om bij te komen, om met andere dingen bezig te zijn dan zorgen. U ontmoet nieuwe mensen en uw naaste, waarvoor u zorgt, ook. Daarna kunt u de zorg met nieuwe energie oppakken.

Mantelzorgvrij.nl
Mantelzorgvrij.nl is de website waar u als mantelzorger uw vrijetijd kan plannen. Hier komt vraag en aanbod van respijtzorg bij elkaar. Bent u mantelzorger en wilt u graag een paar uur, een dag (of meer) vrij van de zorg voor uw naaste, dan vindt u hier de oplossing. Mantelzorgvrij.nl is een initiatief van het Mantelzorgcentrum en mede mogelijk gemaakt door gemeenten Alkmaar, Den Helder, Hollands Kroon en Schagen met financiering van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). 

Luister ook onze podcast over respijtzorg

Welke vormen van respijtzorg bestaan er?
Er zijn vele vormen van respijtzorg. Het kan gaan om een paar uur in de week of maand. Het kan ook zijn dat u meer heeft aan een weekend, een dag of een hele week vrij van de zorg. Er bestaan particuliere organisaties en maatschappelijke organisaties die ieder op hun manier een vorm van respijt bieden. Vraag respijtzorg op tijd aan, zodat er genoeg tijd is om dit te regelen.

Dagbesteding is geen respijtzorg
Dagbesteding kan voor een mantelzorger even voelen als respijt, maar valt niet onder respijtzorg. Respijtzorg is er puur om de mantelzorger te ontlasten, zodat die de zorg langer volhoudt. 

Wat kost respijtzorg?
Respijtzorg is soms gratis, soms krijgt u de kosten vergoed. Dat scheelt per aanbieder en per gemeente. Vraag het Mantelzorgcentrum om meer informatie.

Hoe vraag ik respijtzorg aan?
U neemt contact op met de casemanager respijt van het Mantelzorgcentrum. Onze mantelzorgmakelaars en consulenten mantelzorg overleggen graag met u welke vorm van respijtzorg het beste bij u past. Zij kunnen u helpen bij het aanvragen en bij het regelen van de financiering.

Wat is een respijthulp? 
Een respijthulp is een vrijwilliger die tijdelijk de (zorg)taken van de mantelzorger overneemt. De mantelzorger kan dan even weg of zelfs op vakantie. Respijthulpen kunnen samenwerken met professionals, net zoals de mantelzorgers dat doen. 

Respijthulpen worden ingezet om mantelzorgers respijt te bieden in de volgende situaties: 

  • Incidenteel voor een aantal uur en tot ten hoogste 3 dagen per keer bij een intensieve inzet (meer dan 8 uur per dag). 
  • Een aantal weken als het gaat om een lichte inzet van de respijthulp (bijv. het omkijken naar de zorgvrager, korte bezoeken dagelijks) 
  • Ten hoogste 3 maanden wekelijkse inzet van een paar uur per week.  
  • Op jaarbasis een maximale inzet van 21 dagen bij intensieve inzet.   

Respijthulp gezocht
We zijn altijd op zoek naar respijthulpen. Een respijthulp vervangt de mantelzorger in de thuissituatie, zodat de mantelzorger een dag of dagdeel weg kan. Vanaf 4 uur per maand kan iemand zich al inzetten als respijthulp. Kent u iemand die dit wil doen, of wilt u zelf af en toe een mantelzorger vervangen? Neem dan contact met ons op. De respijthulp ontvangt een vrijwilligers- en reiskostenvergoeding. 

Volg je een opleiding in zorg? Dan is respijthulp echt iets voor jou. Je doet ervaring op en krijgt een mooie aanvulling op je CV. Wil je meer weten? Neem dan contact met ons op.