Wat is een mantelzorger?

U bent mantelzorger wanneer u, niet vanuit uw beroep, zorgt voor een hulpbehoevende oudere, chronisch zieke of gehandicapte naaste (zoals een partner, een ouder, een kind, een familielid, een buur, een kennis of een vriend). 

Jonge mantelzorger
Kinderen en jongeren tussen 0 en ongeveer 25 jaar die opgroeien met bijvoorbeeld een langdurig zieke ouder of een broer of zus met een beperking. Deze kinderen en jongeren hoeven niet altijd zelf de zorg te verlenen. 1 op de 4 kinderen groeit op met zorg thuis.