Wie zijn wij?

Het Mantelzorgcentrum ondersteunt mantelzorgers zodat zij de zorg kunnen blijven volhouden. Dat doen wij met een team van Mantelzorgmakelaars, Consulenten mantelzorg en ondersteunende diensten. 

Bestuur
Ons bestuur bestaat uit drie leden, allen beroepsmatig en/of persoonlijk sterk betrokken bij het thema mantelzorg. De bestuursleden krijgen per maand een kleine onkostenvergoeding. 

Voorzitter: Richard Halewijn 
Secretaris: Marius de Boer
Penningmeester: Johan Gunst