In de media

  • Energiekosten
  • Mantelzorgwoning
  • MantelzorgNL
  • Skipr
  • Wmo

Drie gemeenten werken niet meer met Wmo-indicatie voor bepaalde tijd

De gemeente Maastricht, Rotterdam en Stichtse Vecht werken met een Wmo-indicatie voor onbepaalde tijd. Dat doen ze om de administratieve lastendruk te verminderen. Wmo-beschikkingen zijn vaak beperkt...

  • Skipr
  • Wmo

Nog geen duidelijkheid over energieplafond voor mantelzorgwoning

Onder mensen met een mantelzorgwoning in de tuin leven veel vragen over het energieplafond dat per 1 januari in gaat. Tot een bepaald gebruik aan energie betaal je namelijk lagere prijzen, daarboven h...

  • Energiekosten
  • Mantelzorgwoning
  • MantelzorgNL