FNV: Meer ondersteuning van werkende mantelzorgers nodig

Het CBS kwam onlangs met cijfers, waaruit blijkt dat 1,2 miljoen werknemers familie of naasten heeft die zorg nodig hebben.

57% verleent die zorg ook, meer mensen zouden dit willen.

Met het oog op de vergrijzing en de bezuinigingen op de langdurige zorg krijgt waarschijnlijk iedere werkende hier vroeg of laat mee te maken.

Om te voorkomen dat mensen uitvallen, zijn aanvullende maatregelen nodig.


Bron en meer info: FNV