Mantelzorgcentrum en Netwerk Dementie Noord-Holland Noord bestendigen samenwerking

Donderdag 7 juli tekenden directeur van het Mantelzorgcentrum, Yuri van den Bogaerde, en Netwerkcoördinator Dementienetwerk Noord-Holland Noord, Nadja Schelvis, een samenwerkingsovereenkomst om de mantelzorgers en hun naaste met dementie nog beter te ondersteunen. Met het ondertekenen van deze overeenkomst bestendigen zij de samenwerking in Noord-Holland Noord. 

Naar verwachting verdubbelt het aantal mensen met dementie in de regio Noord-Holland Noord in de komende 25 jaar. Daarom zijn nu en in de toekomst voldoende en kwalitatief goede voorzieningen nodig voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Het netwerk dementie en de samenwerkingen die zij met partijen aangaan is er op gericht om de zorg en het welzijn te verbeteren. 

Druk op mantelzorgers wordt groter
Het Mantelzorgcentrum is een logische partner in het netwerk dementie. Van de mantelzorgers die staan ingeschreven bij het Mantelzorgcentrum, zorgt de meerderheid (20%) voor iemand met dementie. Dit aantal zal de komende jaren alleen maar groeien. De druk op mantelzorgers wordt, door het afkalven van de zorg, groter. Daarom wordt de nood hoger om mantelzorgers op de juiste manier te ondersteunen, zodat zij het zorgen langer vol kunnen blijven houden.  

  • Mantelzorgcentrum
  • Dementie