Eigen bijdrage Wmo

Het abonnementstarief of eigen bijdrage vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) wordt in 2020 maandelijks gefactureerd en niet meer iedere vier weken. De eigen bijdrage is maximaal € 19,00 per huishouden. Het maakt dan niet uit hoeveel inkomen u heeft, wat uw vermogen is en hoeveel hulp en/of ondersteuning u ontvangt. De eigen bijdrage betaalt u aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

Partner + geen AOW-leeftijd = geen bijdrage
Bent u getrouwd of heeft u een partner? En heeft minimaal een van u de AOW-leeftijd nog niet bereikt? Dan hoeft u geen eigen bijdrage te betalen voor hulp en ondersteuning vanuit de Wmo.

Hulpmiddelen en woningaanpassingen niet duurder dan eigen bijdrage
Zolang je hulpmiddelen en/of de woningaanpassingen gebruikt, betaal je de eigen bijdrage per maand. Als je na bijvoorbeeld een jaar evenveel aan eigen bijdrage hebt betaald als dat het hulpmiddel of de woningaanpassing heeft gekost, dan stopt de eigen bijdrage. Gemeenten bepalen hoe hulpmiddelen worden verstrekt (eigendom of bruikleen). Wanneer deze in eigendom worden verstrekt, kan er een moment komen dat de kostprijs is betaald. Het CAK ziet toe op het niet overschrijden van de kostprijs. De gemeente mag voor die voorziening dan geen eigen bijdrage meer heffen. Wanneer de voorziening in bruikleen of huur is verstrekt, betaalt u de eigen bijdrage zolang u gebruik maakt van de voorziening.

Verschil in wel of geen eigen bijdrage gemeenten
Gemeenten mogen nu zelf bepalen voor welke algemene voorzieningen zij een eigen bijdrage vragen. Hieronder leest u per gemeente welke voorzieningen onder de eigen bijdrage vallen.

Alkmaar
In Alkmaar betaalt u voor hulp bij het huishouden, begeleiding, dagbesteding en respijtzorg een maximale periodebijdrage van € 19,- per maand (voor een of meerdere voorzieningen). De berekening van de eigen bijdrage voor beschermd wonen blijft hetzelfde. Ook blijft bij het gebruik van collectief vervoer de klant de kosten voor de ritprijs aan de vervoerder betalen.

Geen eigen bijdrage voor maatwerkvoorzieningen in Alkmaar
Ongewijzigd blijft dat voor vervoer naar dagbesteding en de hulpmiddelen (scootmobielen/ rolstoelen/ woningaanpassingen) in Alkmaar geen eigen bijdrage geldt. Voor dagbestedingslocaties van de GGZ en Actief Talent (Parnassia) wordt ook geen eigen bijdrage in rekening gebracht.

Laag inkomen
Mensen met een inkomen op of net boven bijstandsniveau kunnen in Alkmaar hun eigen bijdrage terugvragen via de bijzondere bijstand of de collectieve zorgverzekering (CZM) van Univé. Meer informatie hierover en aanvragen kan via Halte Werk.

Bergen
In Bergen geldt het abonnementstarief voor hulp in het huishouden en schoonmaakondersteuning, begeleiding, hulpmiddelen (m.u.v. rolstoelen) en voorzieningen, ondersteuning van de mantelzorg, dagbesteding en woningaanpassingen.

Heiloo
In Heiloo geldt het abonnementstarief voor hulp in het huishouden en schoonmaakondersteuning, begeleiding, hulpmiddelen (m.u.v. rolstoelen) en voorzieningen, ondersteuning van de mantelzorg, dagbesteding en woningaanpassingen.

Den Helder
Op dit moment is er nog geen informatie beschikbaar over welke voorzieningen onder het abonnementstarief vallen. Zodra wij meer weten, informeren wij u hierover.

Hollands Kroon
Op dit moment is er nog geen informatie beschikbaar over welke voorzieningen onder het abonnementstarief vallen. Zodra wij meer weten, informeren wij u hierover.

Schagen
Op dit moment is er nog geen informatie beschikbaar over welke voorzieningen onder het abonnementstarief vallen. Zodra wij meer weten, informeren wij u hierover.

Bron: CAK, VNG en gemeenten

  • Wmo
  • Eigen bijdrage