Wat zijn jonge mantelzorgers?

Toch groeit één op de vier jongeren op in een zorgsituatie thuis.  Onderzoek toont aan dat deze groep jongeren anders opgroeit en meer belasting ervaart, hetgeen een negatieve invloed kan hebben op (school)prestaties en de (psychische) gesteldheid nu en in hun latere leven. Vaak worden zij in het gehele proces van zorg, ondersteuning en informatie niet gezien als (mede)mantelzorger waardoor zij verstoken zijn van ondersteuning.  Onderzoek  geeft bijvoorbeeld aan dat 60%  van de brussen (broers en zussen) van kinderen met een intensieve zorgvraag niet weet waar zij terecht kunnen voor ondersteuning terwijl de meerderheid daar wel behoefte aan heeft. 

Daarom ontwikkelt het Mantelzorgcentrum een speciaal pakket voor jonge mantelzorgers. Dit bestaat uit activiteiten voor jonge mantelzorgers en informatiemateriaal voor professionals en ouders.

Wat kun je doen als (zorg)professional? 
Zie jij in je werk jonge mantelzorgers? Hieronder een aantal aanbevelingen van de Kinderombudsvrouw om jonge mantelzorgers te ondersteunen: 

 • Kindcheck (bij zieke/hulpbehoevende volwassene); is er een kind in dit huis?
 • Ga in gesprek met het kind (zonder de ouders). Luister naar de behoeften van het kind. Het kind kan ook met iemand anders in gesprek.
 • Zorg dat er een vertrouwenspersoon is voor het kind.
 • Zorg dat iemand kan helpen met regeltaken.
 • Probeer het kind te ontlasten in de zorgtaken.
 • Neem het kind serieus als ervaringsdeskundige.
 • Zijn de problemen van de ouders ernstig? Ondersteun het kind, ook al geeft het geen problemen aan.
 • Spreek ouder aan op ouderschap, ook bij ziekte.
 • Biedt ondersteuning op ouderschap aan.
 • Geef informatie over de ziekte of aandoening.
 • Begeleid het gezin in het gesprek met elkaar

Wijs jonge mantelzorgers en hun ouders op het Mantelzorgcentrum. Het Mantelzorgcentrum ondersteunt, onder andere met ontmoetingsgroepen.