Wat doen de mantelzorgmakelaars?

Een mantelzorgmakelaar brengt eerst uw mantelzorgsituatie in kaart. Zij kijkt samen met u waar u tegenaan loopt op het gebied van bijvoorbeeld de zorg, woonsituatie, welzijn en werk/ inkomen. In onderling overleg besluit u samen met de mantelzorgmakelaar  welke regeltaken de mantelzorgmakelaar overneemt.

Voorbeelden van zulke regeltaken zijn:

  • Uitzoeken welke zorg het beste past bij u en bij degene voor wie u zorgt
  • Organiseren van persoonlijke hulp op maat, zoals vervoer, (tijdelijke) opvang of woningaanpassing
  • Onderhouden van contacten met instanties, zoals gemeenten en verzekeraars
  • Bemiddelen met werkgevers over de afstemming van werk en mantelzorg
  • Uitzoeken van wettelijke regelingen, voorzieningen en voorschriften.