Wet langdurige zorg (Wlz)

De Wet langdurige zorg is een zorgwet, bedoeld voor mensen die iedere dag (intensieve) zorg nodig hebben. Denk daarbij aan chronisch zieken, kwetsbare ouderen en mensen met een ernstige geestelijke of lichamelijke beperking/aandoening. Die zorg kan thuis worden gegeven of in een zorginstelling (verpleeghuis, verzorgingshuis, woonvorm gehandicapten).

Voor wie is de Wlz?
De Wlz is bedoeld voor mensen die door hun ziekte, chronische aandoening of beperking 24 uur per dag zorg nodig hebben. Dat betekent dat iemand niet alleen kan worden gelaten. De ziekte of aandoening gaat niet mee over.

Hoe kan ik zorg uit de Wlz aanvragen?
Een aanvraag voor zorg uit de Wlz doet u bij het Ciz (Centrum Indicatiesteling zorg). Het Ciz beoordeelt vervolgens of u in aanmerking komt voor zorg uit de Wlz. U ontvangt binnen zes weken bericht. Wanneer u recht heeft op zorg vanuit de Wlz, dan geeft het Ciz een Wlz-indicatie. Het Ciz bepaalt op welke vorm van zorg u of uw naaste recht heeft. Heeft u geen recht op zorg vanuit de Wlz? Dan kunt u terecht bij een van de andere zorgwetten. Bijvoorbeeld de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet en Zorgverzekeringswet (Zvw).

Wat kost zorg vanuit de Wlz?
Voor zorg uit de Wlz betaalt u vanaf 18 jaar een eigen bijdrage. Deze betaalt u aan het Centraal Administratiekantoor (CAK). Het CAK berekent ook de hoogte van het bedrag. Op de website van het CAK vindt u een handige rekenhulp. De mantelzorgmakelaars van het Mantelzorgcentrum helpen u hier graag bij.

Zorgkantoor
Het zorgkantoor in uw regio regelt de Wlz-zorg. Zij sluiten contracten met zorgaanbieders zodat u of uw naaste de juiste zorg ontvangt. In deze regio (Noord-Holland Noord) is dat het VGZ-zorgkantoor. Het maakt niet uit waar u verzekerd bent. Zodra u een Wlz-indicatie van het Ciz heeft ontvangen, stuurt het Ciz de indicatie ook door naar het zorgkantoor.

Onafhankelijke cliëntondersteuning
Wanneer u de Wlz-indicatie van het Ciz heeft ontvangen, dan heeft u recht op onafhankelijke cliëntondersteuning. De medewerkers van het Mantelzorgcentrum bieden ook onafhankelijke cliëntondersteuning.

Bron: Zorgwijzer, Rijksoverheid, Ciz, CAK, VGZ zorgkantoor