Vraag het mantelzorgcompliment aan!

Van 1 augustus t/m 15 december 2022 kunnen zorgvragers weer het mantelzorgcompliment voor hun mantelzorgers aanvragen. In gemeente Alkmaar ontvangen mantelzorgers € 200,-, indien zij voldoen aan de voorwaarden. De aanvraag is weer volledig digitaal. Om ervoor te zorgen dat iedereen de aanvraag kan doen, helpen verschillende organisaties, waaronder het Mantelzorgcentrum en wijkcentra in Alkmaar, met de digitale aanvraag. 

Vragen
Heeft u vragen over het invullen van de aanvraag van het mantelzorgcompliment? Of wilt u weten of u in aanmerking komt voor het mantelzorgcompliment? Neem dan contact met ons op. Dat kan heel eenvoudig via de chat op deze website (klik op de blauwe knop rechtsonder) of bel ons op nummer 072 - 562 76 18. We zijn ook bereikbaar voor vragen over het mantelzorgcompliment op ons algemene nummer 0224 - 74 50 59. Een mail sturen kan ook, dit is het mailadres: mantelzorgcompliment@mantelzorgcentrum.nl  

Voorwaarden
U kunt het Mantelzorgcompliment alleen aanvragen als U, (de zorgvrager; dit bent u als u langdurig zorg en/of begeleiding nodig heeft):

 • in de gemeente Alkmaar woont en mantelzorg ontvangt.
 • thuis of in een begeleid wonen- of aanleunwoning woont. U woont dus NIET in een verpleeginstelling of zorginstelling.

Uw mantelzorger (degene die voor u zorgt, voor wie u het mantelzorgcompliment aanvraagt):

 • 6 aaneengesloten maanden, minimaal 8 uur per week, zorg heeft verleend.
 • 18 jaar of ouder is. 

Hoe vraag ik het mantelzorgcompliment aan?
U gaat naar de website van gemeente Alkmaar: alkmaar.nl/mantelzorgcompliment. Hier staat vanaf 1 augustus een link naar het digitale aanvraagformulier. U kunt de aanvraag doen met het DigiD van de zorgvrager. Doet u de aanvraag liever zonder Digid? Dat kan ook. Let op: voordat u de aanvraag doet, zorg dat u alle benodigde stukken bij de hand heeft (beschikking, indicatie of ingevulde verklaring en eventueel een kopie van het ID van de zorgvrager). Vervolgens wordt u via een aantal stappen door de aanvraag geleid. 

Eerder hebben we een handige instructiefilm gemaakt met onze toenmalige directeur Truus Oud. In dit filmpje legt zij uit hoe u het mantelzorgcompliment kunt aanvragen:

 

Hieronder leest u per stap wat er van u (of uw zorgvrager) wordt verwacht. 

Waarheidsverklaring
Zet hier een vinkje. U geeft hiermee aan dat u de gegevens naar waarheid invult. 

Voorwaarden
Geef hier aan of u en uw naaste aan de voorwaarden voldoen. Als u niet aan een van de voorwaarden voldoet, opent er een apart schermpje. U kunt dit scherm wegklikken en het juiste antwoord geven. Als u niet aan de voorwaarden voldoet, dan kunt u het mantelzorgcompliment niet aanvragen. 

Gegevens zorgvrager
Vul hier de gegevens in van degene die de zorg ontvangt (degene die ziek is). 

Gegevens mantelzorger
Vul hier de gegevens in van degene die zorgt. Verdeelt u de zorg met meerdere mantelzorgers? Dan moet u het compliment zelf onder de mantelzorgers verdelen. Het is niet mogelijk om meerdere mantelzorgers op te geven.

Inschrijving Mantelzorgcentrum
Het is raadzaam dat mantelzorgers zich inschrijven. Het Mantelzorgcentrum stuurt met regelmaat actuele informatie, tips en bijvoorbeeld ook de uitnodiging voor de Dag van de mantelzorger. Inschrijving is gratis en vrijblijvend.

Bewijsstukken
Om in aanmerking te komen voor het mantelzorgcompliment, voegt u de volgende bewijsstukken toe;

 • een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de zorgvrager (paspoort, ID-kaart of rijbewijs). LET OP! maak op de kopie informatie onleesbaar: uitsluitend naam, datum van afgifte en geldigheidsduur van uw legitimatiebewijs mogen zichtbaar zijn. Bent u ingelogd met het DigiD van uw zorgvrager? Dan is een kopie van het legitimatiebewijs niet nodig. 
 • een kopie van de indicatie of beschikking. Of een ander bewijs waarin staat de zorgvrager zorg ontvangt vanuit de Wmo, Jeugdwet, Wet langdurige Zorg (Wlz) of Zorgverzekeringswet. LET OP! Uitsluitend uw naam, de datum van afgifte, de duur van de indicatie/beschikking en de betreffende wet mogen zichtbaar zijn. Het overige moet onleesbaar zijn.
  Wanneer iemand geen indicatie of beschikking heeft is een ingevulde verklaring van een zorgprofessional het bewijsstuk. Deze verklaring kunt u hier downloaden of vinden op www.alkmaar.nl/mantelzorg Zorgprofessionals zijn onder andere verpleegkundigen, therapeuten en artsen. 

Aanvullende gegevens
Hier kunt u aanvullende informatie opschrijven.

Afronding
Vergeet niet de aanvraag op te sturen. U krijgt automatisch een bevestiging via de mail. Ook uw zorgvrager krijgt een mailtje met bevestiging. Wanneer u de aanvraag met uw DigiD heeft gedaan, kunt u de status van uw aanvraag bijhouden op MijnAlkmaar.nl

Let op: na het afronden van de aanvraag is uw DigiD nog actief. Wanneer u uw DigiD een paar minuten niet gebruikt, logt het systeem u vanzelf uit. Het is raadzaam om uw DigiD zelf af te melden. Vooral wanneer u gebruik maakt van een openbare computer (bijvoorbeeld in de bibliotheek).

Waardering jonge mantelzorgers
Jonge mantelzorgers tot 18 jaar ontvangen ook een waardering van gemeente Alkmaar. Iedere jonge mantelzorger, die staat ingeschreven bij het Mantelzorgcentrum, ontvangt aan het eind van het jaar twee bioscoopbonnen. Ook mogen zij meedoen aan de activiteiten tijdens de Week van de jonge mantelzorger in november. 

 • Mantelzorgcompliment
 • Mantelzorgcentrum
 • Alkmaar