Klachtenformulier

Heeft u een klacht over het Mantelzorgcentrum? Vul dan onderstaand formulier in. Wij vinden het belangrijk om uw klacht te horen, zodat we indien mogelijk samen met u een oplossing kunnen zoeken.

Uw klacht komt terecht bij de algemene informatielijn van het Mantelzorgcentrum. Na ontvangst van uw klacht ontvangt u van ons zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, een reactie. Meer informatie over de procedure voor het indienen en afhandelen van klachten leest u in ons klachtenreglement.