Nieuws

 • Alkmaar
 • Zorg
 • Schagen
 • Eigen bijdrage
 • Financieel
 • Nieuwsbrief
 • Respijtzorg
 • Heiloo
 • Jubileum
 • Mantelzorgcentrum
 • Werk en mantelzorg
 • Den Helder
 • Heerhugowaard
 • Autisme
 • Jonge mantelzorger
 • Professional
 • Vakantie
 • Mantelzorgwaardering
 • Bergen
 • Dementie
 • Mantelzorgcompliment
 • Dag van de Mantelzorg
 • Welzijn
 • Gezondheid
 • Positieve gezondheid
 • Noordkop
 • Onderzoek
 • Clientenraad
 • Vacature
 • Digitaal
 • Mantelzorgkrant
 • Mantelzorgmakelaar
 • Ontmoetingsgroep
 • Hollands Kroon
 • Wmo
 • Vrijwilligers
 • Mantelzorg samen in de wijk
 • Jaarverslag
 • NoordWest ziekenhuis
 • Vragenlijst
 • Familiegesprek
 • RSWP
 • Alzheimer
 • Feestdagen
 • Wonen
 • Onafhankelijke cliëntondersteuning
 • Wlz
 • Corona
 • Pgb
 • Mantelzorgcentrum
 • Cursus
 • Clientondersteuner

Vakantie, dementie en mantelzorg

Is het afgelopen met de vakanties als je partner dementie krijgt? Dat hoeft niet. Wie rekening houdt met de beperkingen en een paar alternatieve scenario's maakt, kan prima op stap. Nog makkelijker zi...

Ben jij een jonge mantelzorger?

Mantelzorgen is niet alleen iets van volwassenen. Er zijn ook kinderen die mee zorgen voor een langdurig ziek of gehandicapt zusje of broertje. Of jongeren onder de 18 jaar die zorgen voor een ouder,...

Binnenkort: Wijksalons voor mantelzorgers - regio Den Helder

In de gemeente Den Helder gaat het Mantelzorgcentrum maandelijks op vier verschillende plaatsen een Wijksalon voor mantelzorgers houden. Dit wordt een plek waar mantelzorgers elkaar informeel kunnen o...

Jaarverslag 2015 Mantelzorgcentrum

Het Jaarverslag 2015 van het Mantelzorgcentrum is weer beschikbaar.Hierin kunt u lezen voor welke thema's in 2015 het Mantelzorgcentrum zich heeft ingespannen.Verder staan de resultaten per gemeente v...

Mantelzorgkranten voorjaar 2016

Deze keer staan de mantelzorgkranten van de Kop van Noord-Holland en Noord-Kennemerland in het teken van:- balans in werk en zorg- respijtzorg- mantelzorg en werk- de mantelzorgtest- een digitale agen...

Checklists voor keukentafelgesprek

Om cliënten goed voorbereid het keukentafelgesprek in te laten gaan én het gesprek te evalueren, heeft cliëntorganisatie MEE IJsseloevers twee checklists ontwikkeld. Bron, meer informatie en downloadm...

Busje via 'De Zonnebloem'

Afhankelijk van rolstoel of scootmobiel?De Zonnebloem verhuurt vanaf heden een speciaal aangepast busje aan particulieren.Het busje staat in Schagen en kost 40 euro per dag (exclusief brandstof).Aanme...

OPROEP: Gratis cursus Mantelzorg & Werk plus onderzoek

Helpt u in uw privé-situatie bijvoorbeeld uw vader of moeder, partner of kind, of vriend(in), met een gezondheidsprobleem? En doet u dat naast uw betaald werk? En is dat voor u soms lastig (stressvol)...

MET Heerhugowaard op zoek naar maatjes

Voor een nieuw maatjesproject in Heerhugowaard zoek MET mensen die het leuk vinden om zich in te zetten voor iemand die zorg nodig heeft.Dit kan o.a. zijn voor iemand met dementie, iemand die rolstoel...

Mantelzorgcentrum krijgt van u een 7,8!

Begin maart stuurden we naar 989 mantelzorgers in Noord-Holland een korte vragenlijst. We wilden van u weten of u gebruikmaakt van de diensten van het Mantelzorgcentrum en wat voor cijfer u ons geeft....

NiKo Max Mobiel

Sinds een half jaar rijdt in Alkmaar de NiKo MAX Mobiel rond. Een elektrische auto voor twee personen, bedoeld om wijkbewoners en zorgvragers te vervoeren. Heeft uw naaste een afspraak in het ziekenhu...

't Huis Lioba in Egmond Binnen

Woensdag 29 maart, wordt 't Huis Lioba in Egmond Binnen geopend. 't Huis Lioba is een warm en gastvrij huis waar ongeneeslijk zieke mensen tijdelijk worden opgenomen om op adem te komen. Het bijzo...

Gratis kopiëren voor mantelzorgers Hollands Kroon

Moet u voor instanties kopieën maken van officiële papieren? Dat kunt u gratis doen bij een van de servicepunten van WonenPlusWelzijn (WPW). Gemeente Hollands Kroon maakt dit in samenwerking met WPW m...

Laat je oma met dementie niet in de steek

De oma van fotograaf Barbara de Morree (27) heeft dementie. Dat maakt communiceren lastig, maar toch is hun band vandaag sterker dan ooit. In dit artikel leest u hoe zij in contact kan komen met ieman...

Wmo Adviesraad Schagen zoekt leden

De Wmo/Jeugdzorg Adviesraad Schagen (WAS) roept enthousiaste inwoners van Schagen op om zich aan te melden als lid van de WAS. De WAS is op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ingest...