Nieuws

 • Alkmaar
 • Zorg
 • Schagen
 • Eigen bijdrage
 • Financieel
 • Nieuwsbrief
 • Respijtzorg
 • Heiloo
 • Jubileum
 • Mantelzorgcentrum
 • Werk en mantelzorg
 • Den Helder
 • Heerhugowaard
 • Autisme
 • Jonge mantelzorger
 • Professional
 • Vakantie
 • Mantelzorgwaardering
 • Bergen
 • Dementie
 • Mantelzorgcompliment
 • Dag van de Mantelzorg
 • Welzijn
 • Gezondheid
 • Positieve gezondheid
 • Noordkop
 • Onderzoek
 • Clientenraad
 • Vacature
 • Digitaal
 • Mantelzorgkrant
 • Mantelzorgmakelaar
 • Ontmoetingsgroep
 • Hollands Kroon
 • Wmo
 • Vrijwilligers
 • Mantelzorg samen in de wijk
 • Jaarverslag
 • NoordWest ziekenhuis
 • Vragenlijst
 • Familiegesprek
 • RSWP
 • Alzheimer
 • Feestdagen
 • Wonen
 • Onafhankelijke cliëntondersteuning
 • Wlz
 • Corona
 • Pgb
 • Mantelzorgcentrum
 • Cursus
 • Clientondersteuner

Zelfredzaamheid eisen is soms onbehoorlijk

Schulden, armoede en de toegang tot voorzieningen. Volgens de Nationale ombudsman zijn dat een aantal van de belangrijkste thema’s die de komende jaren aandacht verdienen. ‘Wanneer de overheid vasthou...

Mantelzorger als samenwerkingspartner in de zorg

Nu ouderen steeds langer zelfstandig blijven wonen, moeten zij vaker terugvallen op hun naasten als zij bepaalde dingen niet meer kunnen.Ook krijgen zij vroeg of laat te maken met professionele zorgve...

Gun de mantelzorger minder regels, minder formulieren en meer vertrouwen

Deze oproep doet Liesbeth Hoogendijk, directeur van Mezzo, in een ingezonden brief aan het Financieel Dagblad.Mantelzorgers zijn 3 uur per week bezig met regelzaken. ‘Dat hebben we te danken aan een o...

Jaarverslag 2016

Het jaarverslag van het Mantelzorgcentum geeft in het kort weer waar we in 2016 mee bezig zijn geweest en wat we hebben betekent voor mantelzorgers in Alkmaar, Bergen, Heiloo, Den Helder, Hollands Kro...

Aandacht voor jonge mantelzorgers

SCHAGEN – Laten weten dat er jonge mantelzorgers bestaan en dat zij ondersteuning nodig hebben. Dat was het hoofddoel van de startbijeenkomst Jonge Mantelzorgers dat het Mantelzorgcentrum samen met jo...

FNV: Meer ondersteuning van werkende mantelzorgers nodig

Het CBS kwam onlangs met cijfers, waaruit blijkt dat 1,2 miljoen werknemers familie of naasten heeft die zorg nodig hebben. 57% verleent die zorg ook, meer mensen zouden dit willen. Met het oog op de...

Mantelzorgboete gaat definitief niet door

Ouderen die bij hun kind inwonen worden definitief niet gekort op hun AOW-uitkering. Dat zou gebeuren vanaf 2019, maar het demissionaire kabinet trekt het plan in, zo is bekendgemaakt in de Voorjaarsn...

Online voor jezelf zorgen

Wilt u in 30 dagen meer ontspanning en regie over uw leven? Doe dan mee met Do Something Different, het online programma dat u helpt beter voor uzelf te zorgen. Het is bovendien gratis voor leden van...

Verzekering voor mantelzorgers

Bijna elke gemeente heeft een collectieve verzekering voor vrijwilligers afgesloten. Mantelzorgers vallen ook onder deze verzekering. Het maakt niet uit hoe oud u bent of hoeveel uur in de week u voor...

Respijtzorg in Den Helder

Respijtzorg betekent letterlijk ‘onderbreking van de zorg’. Die onderbreking kan een dag(deel) duren, maar ook een heel weekend of  langer. Iemand anders neemt dan de zorg voor uw naaste over. Da...

Mantelzorgers gewaardeerd met vaartocht en lunch

Gemeente Den Helder waardeert haar mantelzorgers. Het Mantelzorgcentrum mag daarom eenaantal activiteiten speciaal voor mantelzorgers uit Den Helder organiseren. In dat kader voeren dinsdag 22 augustu...

Inspiratiebijeenkomst Jonge Mantelzorgers

Herken jij een jonge mantelzorger? En weet je ook wat een jonge mantelzorger nodig heeft? Kom op dinsdag 17 oktober naar de inspiratiebijeenkomst in Alkmaar en krijg antwoord op deze vragen en meer.Jo...

NU AANVRAGEN: Mantelzorgwaardering Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo

Geachte heer, mevrouw,Is er iemand in uw omgeving die al langere tijd intensief voor u zorgt? Uw partner, een familielid of iemand uit de buurt? Daar hebben wij veel waardering voor. Mantelzorgers gev...

Kooklessen in Heiloo - gratis voor mantelzorgers

Heiloo - Natuurlijk willen we allemaal iedere dag iets lekkers en gezonds op tafel zetten. Maar door volle agenda’s en stressvolle dagen schiet dat er wel eens bij in. Krista Boots, natuurvoeding...

21 september Wereld Alzheimer Dag

Op donderdag 21 september is het Wereld Alzheimer Dag. In het kader van de Dementievriendelijke gemeente organiseert gemeente Alkmaar een aantal activiteiten, waaronder een interview met Angela Grooth...