Nieuws

 • Alkmaar
 • zorg
 • Schagen
 • eigen bijdrage
 • financieel
 • nieuwsbrief

Eigen bijdrage in 2018

De eigen bijdrage in de zorg zijn de kosten die je voor sommige zorg zelf moet betalen. De overheid stelt jaarlijks de maximale eigen bijdrage vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) vast....

 • eigen bijdrage
 • financieel

Wat vindt u van het Mantelzorgcentrum?

Hoe denkt u over het Mantelzorgcentrum? Wij zijn erg benieuwd naar uw mening. Daarom hebben wij een paar vragen voor u. Wilt u deze beantwoorden? Het invullen duurt ongeveer twee minuten. U kunt de vr...

Belastingaangifte loont

Vanaf 1 maart kunt u de belastingaangifte over 2017 doen. In sommige gevallen kan het lonend zijn om aangifte te doen. Ook als u geen bericht van de Belastingdienst heeft ontvangen. Dit kan bijvo...

 • financieel

De eerste nieuwsbrief van 2018

De eerste nieuwsbrief van 2018 is uit. Met nieuws over de eigen bijdrage; voor welke voorzieningen via de gemeente betaalt u wel een eigen bijdrage en welke niet, een overzicht van de komende activite...

 • nieuwsbrief

Mantelzorgmagazine

Het Mantelzorgmagazine is speciaal voor mantelzorgers in Alkmaar. In het blad staan verhalen uit de praktijk en tips voor mantelzorgers. Ook is er aandacht voor nieuwe en slimme ondersteuning zoals Ma...

 • Alkmaar

Mantelzorgers voelen zich tegengewerkt door instanties

Mensen moeten langer thuis wonen. Dat past binnen het huidige kabinetsbeleid. Toch ervaart bijna een kwart van de Nederlandse mantelzorgers tegenwerking van instanties en gemeenten op het gebied van w...

Gun de mantelzorger minder regels, minder formulieren en meer vertrouwen

Deze oproep doet Liesbeth Hoogendijk, directeur van Mezzo, in een ingezonden brief aan het Financieel Dagblad.Mantelzorgers zijn 3 uur per week bezig met regelzaken. ‘Dat hebben we te danken aan een o...

Jaarverslag 2016

Het jaarverslag van het Mantelzorgcentum geeft in het kort weer waar we in 2016 mee bezig zijn geweest en wat we hebben betekent voor mantelzorgers in Alkmaar, Bergen, Heiloo, Den Helder, Hollands Kro...

Aandacht voor jonge mantelzorgers

SCHAGEN – Laten weten dat er jonge mantelzorgers bestaan en dat zij ondersteuning nodig hebben. Dat was het hoofddoel van de startbijeenkomst Jonge Mantelzorgers dat het Mantelzorgcentrum samen met jo...

FNV: Meer ondersteuning van werkende mantelzorgers nodig

Het CBS kwam onlangs met cijfers, waaruit blijkt dat 1,2 miljoen werknemers familie of naasten heeft die zorg nodig hebben. 57% verleent die zorg ook, meer mensen zouden dit willen. Met het oog op de...

Antwoord op de drie meest gestelde vragen van mantelzorgers

Mantelzorgers komen om in de zorg van hun naasten én alsof dat niet erg genoeg is, is er nog een andere zorg: het regelen van allerlei financiële zaken. Dat moet anders, zegt de belangenclub voor mant...

Alkmaar wil 'omdenken' bij Wmo

Niet meer denken in starre vinkjes (regeltjes) maar in vonkjes (snelle, simpele oplossingen).Het boekje 'Wmo, zo simpel kan het zijn', is vooral bedoeld voor zorgvragen waarvoor geen standaardoplossin...

Mantelzorgboete gaat definitief niet door

Ouderen die bij hun kind inwonen worden definitief niet gekort op hun AOW-uitkering. Dat zou gebeuren vanaf 2019, maar het demissionaire kabinet trekt het plan in, zo is bekendgemaakt in de Voorjaarsn...

Mantelzorgers gevraagd om mee te denken

De gemeente Schagen gaat haar mantelzorgbeleid evalueren en vraagt iedereen die vrijwillig voor een naaste zorgt, via een enquête mee te denken.Veel mensen zien zichzelf niet als mantelzorger; zij vin...

Verzekering voor mantelzorgers

Bijna elke gemeente heeft een collectieve verzekering voor vrijwilligers afgesloten. Mantelzorgers vallen ook onder deze verzekering. Het maakt niet uit hoe oud u bent of hoeveel uur in de week u voor...