In de media

 • PlusOnline
 • Vaccinatie
 • Zorgkrant
 • Dementie
 • Movisie
 • Samenwerking
 • NH Nieuws
 • Huurwoning
 • Volkskrant
 • Lockdown
 • Ontspoorde zorg
 • Noordkop Centraal
 • Incluzio
 • MantelzorgNL
 • Wmo
 • Financieel
 • GGZ
 • Digitaal
 • Psychische ziektebeelden
 • Jeugdhulp
 • Schulink
 • Mantelzorgwoning
 • Zorgvisie
 • Respijtzorg
 • Sociaalweb
 • Skipr
 • Palliatieve zorg
 • Vrijwilligers
 • Positieve gezondheid
 • Sociale Vraagstukken
 • Dongennieuws.nl
 • Zorgtoeslag
 • KBO-PCOB
 • NHD
 • Alkmaar
 • Jonge mantelzorger

Zorgen voor je vader is niet zielig

Jonge mantelzorgers zijn jongeren die opgroeien in een zorgsituatie. De Kinderombudsman zegt dat 1 op de 4 kinderen opgroeit in een gezin waarin een gezinslid zorg nodig heeft. Niet al die kinderen zi...

 • Sociaalweb
 • Jonge mantelzorger

Als je de zorg voor partner of ouder geen mantelzorg meer noemt, scheelt dat de gemeente ineens een hoop geld.

Als je mantelzorgers anders noemt, hoeft de gemeente ze niet meer te ondersteunen vanuit de WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning) en kost het minder. Dat wil de gemeente Alkmaar ’met é...

 • NHD
 • Wmo
 • Financieel
 • Alkmaar

Hogere zorgtoeslag na opname in verpleeghuis

 • Zorgtoeslag
 • KBO-PCOB

Hoge uitgaven wmo moeilijk te compenseren

De aanname dat een investering in één onderdeel van het sociaal domein zou kunnen leiden tot besparingen op een ander deel, lijkt onterecht. Hoge uitgaven voor BUIG (de gebundelde uitker...

 • Wmo
 • Financieel
 • Skipr

Dongen maakt pré-mantelzorgwoningen mogelijk

De gemeente Dongen gaat pré-mantelzorgwoningen mogelijk maken. Een pré- mantelzorgwoning is bedoeld voor mensen die wel mantelzorg nodig hebben, maar nog zonder dat dat medisch noodzakel...

 • Mantelzorgwoning
 • Dongennieuws.nl

Neoliberaal getinte ‘roze’ positieve gezondheidsbril verblindt

Welzijns-en gezondheidsinstanties omarmen schijnbaar gedachteloos het concept van positieve gezondheid. Met veerkracht, eigen regie en coping komt de zieke in beeld als een gezond mens. Het concept do...

 • Positieve gezondheid
 • Sociale Vraagstukken

Jeugdhulp vragen betekent niet zomaar jeugdhulp krijgen

We zien regelmatig dat ouders een aanvraag tot jeugdhulp doen, maar vervolgens niet mee willen werken aan het onderzoek. Zij willen bepaalde informatie niet geven, omdat deze privé is. Of zij w...

 • Jeugdhulp
 • Schulink

Houd mantelzorgwoningen vergunningsvrij, ook in de nieuwe Omgevingswet

In 2022 wordt de nieuwe Omgevingswet van kracht. En hoewel minister Ollongren vorige week de Tweede Kamer schreef dat de invoergingsdatum weer wordt uitgesteld, maakt MantelzorgNL zich zorgen. Waar z...

 • Mantelzorgwoning
 • MantelzorgNL

1.2 miljoen Nederlanders met een maatwerkarrangement Wmo in 2020

De Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD), onderdeel van Waarstaatjegemeente, bevat de nieuwe gemeentelijke cijfers over Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en Jeugd. Van de 352 Nederlandse...

 • Sociaalweb
 • Wmo

Vooral hogere inkomens gebruiken meer Wmo-voorzieningen

Vooral mensen met een hoger inkomen hebben in 2020 meer gebruik gemaakt van een maatwerkvoorziening binnen de Wmo. Zo steeg het aantal gebruikers met een inkomen van meer dan 50.000 euro met 13,5 proc...

 • Skipr
 • Wmo

‘Zorgaanbieder ziet vrijwilliger over het hoofd bij palliatieve zorg’

Zorgaanbieders denken nog te weinig aan de vrijwilligers die terminale patiënten kunnen helpen om hun laatste levensfase door te brengen waar zij dat willen. In bijna een derde van de gevallen st...

 • Zorgvisie
 • Palliatieve zorg
 • Vrijwilligers

Eerste objectieve berekening toont: logeerzorg loont

De inzet van logeerzorg in de Hoeksche Waard bespaart jaarlijks tussen de 57.420 en 266.390 euro aan zorgkosten. De grootste besparing zit in de uitstel van een langdurige opname in een verpleeghuis,...

 • Zorgvisie
 • Respijtzorg

Nu aan te vragen: boekje ‘Onzichtbare mantelzorg’

Speciaal voor mantelzorgers van mensen met psychische problemen heeft StiB het boekje ‘Onzichtbare mantelzorg’ uitgebracht. StiB wil meer aandacht vragen voor deze mantelzorgers. De eerste...

 • Psychische ziektebeelden

Mantelzorg is een fulltime baan

De meeste mantelzorgers van mensen met dementie voelen zich zwaar belast door de hoeveelheid zorg die zij geven. Gemiddeld is hun aantal uren zorg vergelijkbaar met een fulltime baan. Als gevolg van d...

 • Zorgkrant
 • Dementie

Vaccinatiebeleid. En de mantelzorger dan?

Er wordt momenteel uitvoerig gesproken over het vaccinatiebeleid van Nederland. Politieagenten, leraren, zorgpersoneel. Iedereen wil het liefst zo snel mogelijk. Wat opvalt is dat mantelzorgers nerge...

 • MantelzorgNL
 • Vaccinatie