Mantelzorgdebat mooie aanzet voor de toekomst

ALKMAAR/HEILOO – Het thema mantelzorg geeft genoeg stof tot discussies. Dat bleek wel tijdens het mantelzorgdebat op 17 april. Het Mantelzorgcentrum organiseerde het debat ter ere van haar 10-jarig jubileum. Maar, zoals een van de aanwezigen opmerkte, ‘het mantelzorgdebat zou een jaarlijks evenement moeten worden!’.

De sfeer was gemoedelijk in Podium Victorie in Alkmaar. Dat maakte dat de aanwezige mantelzorgers en (zorg)professionals zich makkelijk wisten uit te spreken over de vier pittige stellingen met het thema mantelzorg. Margriet Brandsma, dagvoorzitter, had daar ook een groot aandeel in. Met een mix van vriendelijke onverzettelijkheid en brede kennis van het thema zorgde Brandsma voor een interessant en inhoudelijk debat.

Een mantelzorger is geen vrijwilliger
De vier scherpe stellingen (het is verwerpelijk om via een PGB geld te verdienen aan de zorg voor je naaste, voorzieningen vanuit de Wmo moeten gemeenten niet stoppen bij het afgeven van een Wlz-indicatie, werkgevers zijn verplicht om een goed mantelzorgbeleid te voeren en je moet jonge mantelzorgers niet labelen want daarmee problematiseer je hun situatie) zorgden niet alleen voor discussies, sommige aanwezigen veranderden ook daadwerkelijk van mening dankzij perspectieven van (andere) mantelzorgers. De discussie kwam goed los toen de termen mantelzorger en vrijwilliger met elkaar werden verward. Vond de een dat je wel degelijk vrijwillig mantelzorger kunt zijn, de ander vond dat je niet zomaar je mantelzorgtaken kunt neerleggen.

Bekendheid (jonge) mantelzorgers
De term mantelzorg heeft in tien jaar tijd veel meer bekendheid gekregen. De meeste mensen weten dat zij mantelzorger zijn, in tegenstelling tot tien jaar geleden. Nu is het de beurt aan jonge mantelzorgers, een groep die net als de ‘gewone’ mantelzorgers gezien en gesteund mogen worden. Het Mantelzorgcentrum kijkt terug op een geslaagde avond waarin de term mantelzorg weer iets is aangescherpt. De uitkomsten van de debatten neemt het Mantelzorgcentrum mee om de mantelzorger ook in de komende tien jaar nog beter van dienst te zijn. Onder andere om jonge mantelzorgers nog beter te bereiken.

Nieuw logo Mantelzorgcentrum
Na 10 jaar vond het Mantelzorgcentrum het ook tijd voor een nieuw logo. Het nieuwe logo werd vooraf aan het debat voor het eerst getoond aan het publiek. De komende tijd verschijnt het nieuwe logo op de flyers, website, social media en andere communicatiemiddelen van het Mantelzorgcentrum.

Sponsoren
De jubileumvieringen werden mede mogelijk gemaakt door sponsors en fondsen: 's Heeren Loo, Stichting Geriant, Heren van Oudorp, Rotary Schagen, Pius Stichting, Heeren van Scaghen en Victoriefonds. 

 

Klik hier om de foto's te bekijken

  • Jubileum
  • Alkmaar