Eigen bijdrage in 2018

De eigen bijdrage in de zorg zijn de kosten die je voor sommige zorg zelf moet betalen. De overheid stelt jaarlijks de maximale eigen bijdrage vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) vast. De hoogte van de maximale eigen bijdrage is onder andere afhankelijk van de gezinssamenstelling, de hoogte van het inkomen en de leeftijd van degene die de voorziening krijgt.

Huren of aanschaf

Er zijn grof verdeeld voorzieningen die de gemeente huurt en voorzieningen die de gemeente aanschaft. Voor de eerste soort blijft u een eigen bijdrage betalen zolang u er gebruik van maakt. Voor de tweede soort geldt, dat u maximaal 99 keer een eigen bijdrage betaalt. Maar in totaal betaalt u nooit meer dan de kostprijs van de voorziening. Iedere gemeente mag zelf vaststellen voor welke voorziening zij een bijdrage vragen en tegen welk tarief. De gemeente stuurt deze ‘rekening’ door naar het CAK. Het CAK zorgt dat de rekening, die u krijgt, nooit hoger is dan het landelijk vastgestelde ‘maximum eigen bijdrage’. Wilt u meer weten over de eigen bijdrage? Op de website van het CAK kunt u de hoogte van uw eigen bijdrage berekenen. Natuurlijk kunt u altijd contact opnemen met een van onze Mantelzorgmakelaars. Zij vertellen u er graag meer over!

Overzicht per gemeente

Hieronder een overzicht welke gemeenten wel en welke gemeente geen wijziging in de eigen bijdrage hebben in 2018.

Alkmaar
Er zijn geen wijzigingen ten opzichte van 2017.

Wel/geen eigen bijdrage per voorziening:

 • Voorzieningen (scootmobiel, rolstoel, woningaanpassingen): geen eigen bijdrage.
 • Hulp bij het huishouden (maximaal tarief Hulp bij het huishouden 1: € 15,74 per uur; Hulp bij het huishouden 3: € 24,76 per uur).
 • Zelfstandig en veilig wonen (maximaal tarief € 14,20 per uur).
 • Zinvolle dag invulling (maximaal tarief € 14,20 per dagdeel).
 • Ondersteund netwerk (respijtzorg) (maximaal tarief € 30,00 per etmaal).
 • Voor vervoer naar dagbesteding: geen eigen bijdrage
 • Voor Beschermd wonen: inkomensafhankelijke eigen bijdrage conform de bepalingen in het Uitvoeringsbesluit WMO 2015, hoofdstuk 6, beschermd wonen.

Minimale eigen bijdrage 17,60 per 4 weken.

Bergen
Gemeente Bergen heeft waarden om de eigen bijdrage te berekenen aangepast. Dit komt gunstig uit voor de inwoners van Bergen. Inwoners met een laag inkomen hoeven bijvoorbeeld geen eigen bijdrage meer te betalen.

Wel/geen eigen bijdrage per voorziening:

 • Begeleiding individueel: geen eigen bijdrage
 • Dagbesteding en respijtzorg: geen eigen bijdrage
 • Hulpmiddelen, vervoersvoorzieningen en woningaanpassing: wel eigen bijdrage
 • Hulp bij het huishouden: wel eigen bijdrage

Heiloo
Gemeente Heiloo heeft de waarden om de eigen bijdrage te berekenen aangepast. Dit komt gunstig uit voor de inwoners van Heiloo. Inwoners met een laag inkomen hoeven bijvoorbeeld geen eigen bijdrage meer te betalen.

Wel/geen eigen bijdrage per voorziening:

 • Begeleiding individueel: wel eigen bijdrage
 • Dagbesteding en respijtzorg: wel eigen bijdrage
 • Hulpmiddelen, vervoersvoorzieningen en woningaanpassing: wel eigen bijdrage
 • Hulp bij het huishouden: wel eigen bijdrage

Den Helder
Er zijn geen wijzigingen ten opzichte van 2017. 

Wel/geen eigen bijdrage per voorziening:

 • Voorzieningen (rolstoel, invalidenparkeerkaart en verhuisvergoeding): geen eigen bijdrage
 • Begeleiding individueel: wel eigen bijdrage
 • Dagbesteding: wel eigen bijdrage
 • Vervoersmiddelen (scootmobiel, taxipas, km vergoeding etc, behalve rolstoel): wel eigen bijdrage
 • Wonen, kort verblijf (respijtzorg): wel eigen bijdrage
 • Huishoudelijke hulp: wel eigen bijdrage
 • Aanpassingen aan de woning (traplift, rolstoeltoegankelijk maken, badkamer etc.): wel eigen bijdrage

Minimale eigen bijdrage is EUR 17,50 per 4 weken.

Hollands Kroon
Er zijn geen wijzigingen ten opzichte van 2017. 

Wel/geen eigen bijdrage per voorziening:

 • Rolstoel: geen eigen bijdrage
 • Hulpmiddel ten behoeve van een minderjarige: geen eigen bijdrage (Voor woningaanpassingen ten behoeve van een minderjarig kind mag wel een eigen bijdrage worden gevraagd)
 • Vervoersvoorziening (scootmobiel, driewielfiets, handbike etc): wel eigen bijdrage
 • Hulp bij het huishouden: wel eigen bijdrage
 • Individuele begeleiding: wel eigen bijdrage
 • Kort verblijf: wel eigen bijdrage
 • Aanpassingen aan de woning: wel eigen bijdrage

Schagen
De gemeente Schagen heeft besloten dat inwoners per 1 januari 2018 geen eigen bijdrage meer hoeven te betalen voor dagbesteding en/of begeleiding. Dit geldt niet voor andere voorzieningen uit de Wmo of Wlz (Wet langdurige zorg) waarvoor u ook een eigen bijdrage moet betalen.

Wel/geen eigen bijdrage per voorziening:

 • Individuele begeleiding: geen eigen bijdrage
 • Dagbesteding: geen eigen bijdrage
 • Vervoer: geen eigen bijdrage
 • (Rolstoel)taxivergoeding: geen eigen bijdrage
 • Hulpmiddelen en woningaanpassing: wel eigen bijdrage
 • Huishoudelijke hulp: wel eigen bijdrage

Let op: er geldt wel een eigen bijdrage als er naast de dagbesteding/begeleiding gebruik wordt gemaakt van andere voorzieningen (zoals huishoudelijke hulp, scootmobiel etc.).

 • Eigen bijdrage
 • Financieel