Aandacht voor jonge mantelzorgers

SCHAGEN – Laten weten dat er jonge mantelzorgers bestaan en dat zij ondersteuning nodig hebben. Dat was het hoofddoel van de startbijeenkomst Jonge Mantelzorgers dat het Mantelzorgcentrum samen met jongerenwerk L!nk organiseerde voor (zorg)professionals.

 

Structureel

Jonge mantelzorgers verdienenaandacht en steun, maar een groot aantal professionals herkent de jongemantelzorger niet. Naast bewustwording onder professionals willen hetMantelzorgcentrum en L!nk dat er structurele aandacht komt voor jongemantelzorgers. Volgens de projectleider van het Mantelzorgcentrum is destartbijeenkomst een stap in de goede richting: “Om die structurele aandacht teorganiseren is het van belang dat organisaties, die te maken hebben met jeugd,betrokken worden bij het maken en uitvoeren van een ondersteuningsplan voorjonge mantelzorgers. We hebben nu een eerste stap gezet om samen met een plante komen.”

 

Wat is een jonge mantelzorger?

Een jonge mantelzorger zorgt (dagelijks) voor een chronisch zieke vader, moeder, broer of zus. Vaak zit een jonge mantelzorger, in de leeftijd van 0 tot 25 jaar, nog op school. Op jonge leeftijd nemen zij al veel verantwoordelijkheid en hebben te weinig tijd voor hun eigen ontwikkeling. Daarbij praten ze niet gauw over hun zorgen en ze weten niet altijd dat ze ondersteuning kunnen krijgen.

 

Brusjes

In de startbijeenkomst is ook het verhaal van de zogenaamde brusjes (broertjes en zusjes van een kind met een chronische aandoening of beperking) aan bod gekomen. Jolanda Bruijns, die cursussen voor Brussen begeleidt, lichtte met voorbeelden en verhalen uit de praktijk toe waarom ook brusjes behoefte kunnen hebben aan ondersteuning. Deze brusjes hebben niet altijd zorgtaken, maar ook bij deze kinderen kan de impact vaneen ziek gezinslid groot zijn.

 

Meer informatie
Voor meer informatie over de ondersteuning aan jonge mantelzorgers kunnen mantelzorgers en professionals bellen met het Mantelzorgcentrum 0223 – 74 70 09 of een mail sturen naar info@mantelzorgcentrum.nl