Nieuws

 • Alkmaar
 • Zorg
 • Schagen
 • Eigen bijdrage
 • Financieel
 • Nieuwsbrief
 • Respijtzorg
 • Heiloo
 • Jubileum
 • Mantelzorgcentrum
 • Werk en mantelzorg
 • Den Helder
 • Heerhugowaard
 • Autisme
 • Jonge mantelzorger
 • Professional
 • Vakantie
 • Mantelzorgwaardering
 • Bergen
 • Dementie
 • Mantelzorgcompliment
 • Dag van de Mantelzorg
 • Welzijn
 • Gezondheid
 • Positieve gezondheid
 • Noordkop
 • Onderzoek
 • Clientenraad
 • Vacature
 • Digitaal
 • Mantelzorgkrant
 • Mantelzorgmakelaar
 • Ontmoetingsgroep
 • Hollands Kroon
 • Wmo
 • Vrijwilligers
 • Mantelzorg samen in de wijk
 • Jaarverslag
 • NoordWest ziekenhuis
 • Vragenlijst
 • Familiegesprek
 • RSWP
 • Alzheimer
 • Feestdagen
 • Wonen
 • Onafhankelijke cliëntondersteuning
 • Wlz
 • Corona
 • Pgb
 • Mantelzorgcentrum
 • Cursus
 • Clientondersteuner

Vandaag: keukentafelgesprek Schagen bij MAX

Wethouder Ben Blonk, portefeuillehouder sociaal domein in Schagen, is in de studio aanwezig om te spreken over de situatie in zijn gemeente.Alleen al in de Noordkop dreigen 1500 mensen hun huishoudeli...

Druk door combinatie werk en mantelzorg neemt toe

Combinatiedruk neemt toe in participatiesamenlevingEnkele conclusies uit het themanummer van Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken:- Nederlanders zijn steeds drukker met het totaal van betaalde en onbe...

Gratis cursus Focus Op Eigen Kracht voor mantelzorgers Heiloo en Hollands Kroon

Focus op Eigen Kracht is een succesvolle cursus, die mantelzorgers leert hoe zij zélf (weer) controle krijgen over hun zorgsituatie.Het Mantelzorgcentrum start 8 februari in Heiloo en 23 februari in H...

Gebruik van Wmo-voorzieningen stijgt

Meer mensen doen een beroep op voorzieningen in het sociaal domein. Dat blijkt uit cijfers van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein. Naarmate de gemeente groter is, neemt het beroep op voorzieninge...

Privacy gezondheidstests op internet niet goed afgeschermd

Gerenommeerde bedrijven bieden medische zelftests aan via internet. Handig! Totdat je ontdekt dat je gegevens op straat liggen, omdat de beveiliging van deze websites niet in orde is.De Consumentenbon...

Meldpunt Trots op Ouderenzorg gelanceerd

Met de lancering van een meldpunt hoopt het Nationaal Ouderenfonds in kaart te brengen wat er allemaal goed gaat in de zorg. Na de berichtenstroom over geldtekort en misstanden in de ouderenzorg, will...

Belastingaangifte 2016

Per 1 maart kunt u weer belastingaangifte over 2016 doen. In sommige gevallen zijn zorgkosten aftrekbaar. Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst Op de website van Plus Onl...

Huishoudelijke hulp deels vanuit Wmo

De huishoudelijke hulp wordt in sommige gevallen per 1 januari 2017 niet uit de Wmo maar uit de Wlz betaald. Wilt u weten hoe dit zit in uw situatie? Neem dan contact op met het Mantelzorgcentrum 0223...

Digitale nieuwsbrief Mantelzorgers en Dementie

Zorgt u voor een naaste met dementie? Dan is de digitale nieuwsbrief Familias voor mantelzorgers iets voor u!Ga naar www.mantelzorgnieuwsbrief.nl en ontvang zes keer per jaar de gratis nieuwsbrief in...

Schagen zoekt respijthulpen

Het Mantelzorgcentrum zoekt respijthulpen met een zorghart.Zij vervangen de mantelzorger tijdelijk zodat hij of zij niet overbelast raakt. De vervanging kan voor één dag of één nacht zijn, maar ook 24...

Jonge mantelzorgers verdienen meer aandacht

De gemeenten Den Helder, Hollands Kroon en Schagen waarderen jonge mantelzorgers dit jaar met twee bioscoopbonnen. Hiermee willen de gemeenten laten zien dat zij jonge mantelzorgers niet vergeten. De...

 • Schagen

Nettie app ontzorgt mantelzorgers

Nettie is een handige regelapp die u installeert op uw smartphone of computer. U maakt een account aan en voegt uw netwerk toe. Denk aan buren,vrienden en familie, van u en van degene die u verzorgt....

 • Alkmaar
 • Zorg