Pgb: de zorg gaat door!

Zorgt u voor iemand die een pgb heeft? Dan begrijpen we dat u nu veel vragen en grote zorgen hebt rondom dit pgb. We raden u aan ook in deze bijzondere situatie de regie zo veel mogelijk in eigen hand te nemen. Met onderstaande adviezen en tips proberen we u op weg te helpen. 

 

Wat is een Pgb?

Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunnen mensen die zorg nodig hebben, zelf zorg inkopen. Het pgb is bedoeld voor mensen (oftewel de budgethouders) die door ziekte, een beperking of gebreken als gevolg van ouderdom zorg of ondersteuning nodig hebben. Zij kunnen met dit budget zelf bepalen welke zorg zij inkopen en wie zij daarvoor inschakelen. Binnen alle vier zorgwetten: Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo - gemeente), Wet langdurige zorg (Wlz-Zorgkantoor), Jeugdwet (gemeente) en Zorgverzekeringswet (Zvw-zorgverzekeraars) is een pgb mogelijk. De afkortingen en verstrekkers van het pgb zijn in bovengenoemde zin tussen haakjes aangegeven.  

 

Tijdelijk pakket maatregelen
Het ministerie van VWS introduceert een tijdelijk pakket aan maatregelen en enkele tijdelijke wijzigingen in het pgb-proces. Krijgen budgethouders te maken met veranderingen in de zorg en/of ondersteuning? Overleg dan met het zorgkantoor, zorgverzekeraar of gemeente (degene die het pgb verstrekt). Zij bieden de budgethouders de nodige ondersteuning en actuele informatie.

Het belangrijkste uitgangspunt: de zorg moet doorgaan. 

 

 

Maatregelen

De maatregelen gelden voor de budgethouders met een pgb op basis van de Wlz, Wmo 2015 en Jeugdwet en deels voor de Zvw, en betreffen de volgende zaken:

  • Indien er als gevolg van Corona meer zorg nodig is, is het mogelijk meer uren zorg in te kopen bij een zorgverlener waar u al een contract mee heeft
  • Vervangende zorg inzetten, voordat de zorgovereenkomst volledig is goedgekeurd (ook voor het vervallen van de dagbesteding).
  • Continuïteit van zorg wordt geborgd, als zorg niet geleverd kan worden is het mogelijk de zorgverlener door te betalen
  • Informatie over beschermingsmiddelen

 

Wat betekent dit voor u? 

Wmo en Jeugdwet:

Het betekent dat er ruimte en budget  beschikbaar is om zorg door te kunnen laten gaan. In eerste instantie overleg je met je zorgaanbieder/zorgverlener om te kijken wat mogelijk is. Je moet als je afwijkt van je bestaande afspraken altijd contact opnemen met je gemeente en het bespreken. We adviseren je je voorstel via de mail te doen en via de mail een goedkeuring te vragen.

 

Wlz:

Ook voor de pgb’s binnen de Wlz is er nu duidelijkheid. We kunnen ons vinden in uitgangspunten en uitwerking voor budgethouders. Het ministerie van VWS en de zorgkantoren hebben afspraken hierover gemaakt.

 

Je krijgt in veel gevallen de extra kosten (vervangende en/of extra zorg) die gemaakt worden als gevolg van de coronacrisis vergoed.

 

Zvw:

De afspraken voor de Zvw zijn nog minimaal. Het ministerie van VWS en de zorgverzekeraars zijn nog in overleg over een aantal zaken.

 

Het ministerie van VWS heeft al deze uitgangspunten en maatregelen van de tijdelijke verruiming van het pgb opgeschreven in een nieuwsbrief die u kunt lezen op de website van Per Saldo:

https://www.pgb.nl/budgethouder-kan-extra-zorg-inkopen/

 

Onze steun

Mocht u hier vragen over hebben of lukt het je niet om met de gemeente, zorgkantoor of zorgverzekeraar afspraken te maken en je zorg te regelen? Neem dan contact op met het Mantelzorgcentrum. Onze mantelzorgmakelaars helpen u hier graag verder mee.

  • Pgb
  • Mantelzorgcentrum
  • Corona