Huurtoeslag wijzigt in 2020

De regels rondom huurtoeslag veranderen in 2020. En voor zorgsituaties gelden soms andere, zeer gunstige regels voor de huurtoeslag. Misschien geldt dit ook voor u.

Lees hieronder wat er gaat veranderen. Wilt u meer informatie, of wilt u laten berekenen wat het betekent voor uw specifieke situatie? Neem dan contact met ons op.

Woont u in een huurhuis en krijgt u momenteel geen huurtoeslag (huursubsidie)?
In 2020 komen veel meer mensen in aanmerking voor huurtoeslag (voorheen huursubsidie) want:

 • De maximale inkomensgrens gaat fors omhoog en er komt daarnaast een geleidelijke afbouw richting die grens;
 • De maximale huurgrens gaat weer iets omhoog van € 720,42 naar € 737,14;
 • De maximale vermogensgrens gaat weer iets omhoog van € 30.360,- naar € 30.846,-.

Belangrijk: vanaf 1 januari 2020 zijn er geen harde inkomensgrenzen meer voor huurtoeslag. Hoe hoog uw inkomen mag zijn, hangt af van uw huur, uw leeftijd en de samenstelling van uw huishouden. Het is dus best mogelijk dat u eerst geen recht had op huurtoeslag en vanaf 2020 wel. Maak een proefberekening om te zien of u huurtoeslag kunt krijgen: https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/

Belangrijke informatie voor mantelzorgers

 • Is degene waarmee u een huishouden vormde en voor wie u zorgde onlangs in een zorginstelling gaan wonen? Dan is het de moeite waard om na te gaan of u sinds deze verandering recht heeft op huurtoeslag, want de inkomensgrens voor een persoon is anders dan de inkomensgrens voor een meerpersoonshuishouden.
 • Staat uw partner of huisgenoot van 18 jaar of ouder (kind, ouder) op de wachtlijst voor permanente opname in een zorginstelling en heeft deze een WLZ indicatie van het CIZ?
 • Of zorgt u thuis voor uw partner of andere huisgenoot die 18 jaar of ouder is (kind, ouder) en heeft deze een WLZ indicatie van het CIZ?
 • Of is uw huurhuis aangepast en heeft u daarvoor ooit een WMO beschikking ontvangen?

Dan valt dit onder “bijzondere situaties voor de huurtoeslag”. U heeft wellicht recht op huurtoeslag. De belastingdienst telt dan namelijk het inkomen en vermogen van een persoon minder mee voor uw huurtoeslag. Dat kan uw inkomen zijn of dat van uw partner/huisgenoot, de belastingdienst kiest de voor u gunstigste optie. Dit kunt u aanvragen met het “Formulier Bijzondere situaties voor de huurtoeslag”, klik hier om het formulier te openen (.pdf document, opent in nieuw venster)

Let op: het inkomen van de aanvrager wordt altijd meegeteld, dus het is raadzaam om de huurtoeslag te laten aanvragen door de persoon met het laagste inkomen.

Gezamenlijk inkomen
Uw gezamenlijke bruto inkomen mag niet meer zijn dan € 47.825,-. En het vermogen (spaargeld, beleggingen, tweede huis etc.) van de persoon die niet wordt meegeteld mag op 1/1/2020 niet hoger zijn dan € 175.828,- als deze persoon geen fiscale partner heeft. Heeft deze persoon een fiscale partner? Dan mag hij samen met zijn fiscale partner niet meer dan € 206.674,- aan vermogen hebben.

Hoe kunt u huurtoeslag aanvragen?
Ontvangt u nog geen huurtoeslag? Vraag dit dan aan met uw Digid bij Mijn toeslagen Of, nog gemakkelijker, houd uw BSN nummer gereed en bel de BelastingTelefoon: 0800 - 0543. Na ontvangst van uw aanvraag krijgt u van de belastingdienst een beschikking. Let op: als u bent getrouwd dan moet uw echtgenoot een document ondertekenen dat de Belastingdienst u toestuurt nadat u de huurtoeslag heeft aangevraagd. De belastingdienst heeft dan nog geen rekening gehouden met uw eventuele bijzondere situatie zoals hierboven beschreven. U kunt dus ook een afwijzing van uw aanvraag krijgen, maar laat u daar niet door afschrikken. Nadat u deze beschikking hebt ontvangen, kunt u uw bijzondere situatie doorgeven met dit formulier Dan pas wordt er rekening gehouden met uw bijzondere situatie.

U moet met dit formulier bewijsstukken mee sturen:

 • Een kopie van de WLZ indicatie van het CIZ
 • Of een kopie van de beschikking van de WMO met betrekking tot de aanpassingen van uw huurhuis

Hulp nodig?
Wilt u dat een van onze mantelzorgmakelaars even met u mee kijkt naar uw situatie? Maakt u dan een afspraak

 • Wonen
 • Financieel